Gedragsproblemen bij honden

Gedragsconsulten voor honden vinden alleen op afspraak plaats bij Diergeneeskundig Specialistisch Centrum De Wagenrenk. Bel 0317 419 120 om een afspraak te maken voor een gedragsconsult voor uw hond.

Voorbeelden van typische gedragsproblemen bij honden:

 • ongewenste agressie tegen mensen of soortgenoten en andere dieren
 • pathologische angst bv verlatingsangst, onweer/vuurwerk angst, angst in bepaalde situaties
 • dwangmatig gedrag
 • depressie-achtige verschijnselen
 • binnenshuis urineren, defeceren
 • hyperactiviteit bij honden
 • dementiegerelateerde problemen

 

Tijdens het consult:
Een eerste consult kan 1 1/2 tot 2 uur duren, afhankelijk van de aard van het consult en de complexiteit van de casus. Tijdens het consult, zullen we:

 • een gedetailleerde anamnese afnemen over het gedrag en de medische geschiedenis van uw hond om het probleem diep te kunnen doorgronden
 • zo nodig een lichamelijk onderzoek uitvoeren en eventueel andere noodzakelijke aanvullende diagnostiek bespreken
 • een of meerdere gedragsdiagnoses stellen
 • een behandelplan voor u opstellen waarin u richtlijnen ontvangt over de eventueel noodzakelijke medicatie die nodig is om de angst of impulsiviteit bij uw huisdier te verminderen, hulpmiddelen en technieken om het gedrag van uw dier te kunnen beïnvloeden en aanbevelingen om omgevingsfactoren aan te passen. (N.B.: een behandelplan is niet inbegrepen bij een Intake Gedragsconsult voor Honden)

Intake Gedragsconsult
Vanwege de complexe aard van gedragsproblemen en de vereiste betrokkenheid en inzet van de eigenaar bij de therapie kosten gedragsconsulten veel tijd, in de regel 2 tot 2,5 uur. Tijdens dit consult wordt een uitgebreid op maat gemaakt behandelplan voor uw hond opgesteld. Daarbij is er soms ook sprake van een noodzakelijke vervolg behandeling (3 tot 4 Controle consulten van 0,5 – 1,5 uur per jaar) om de ingezette therapie te evalueren en zo nodig aan te passen.

Agressieve honden en gedragstests?
Sommige honden komen op consult omdat zij agressief zijn naar mensen, andere honden en/of andere diersoorten. Deze honden zijn ook van harte welkom op V.S.C. de Wagenrenk. Alhoewel het soms lijkt dat een hond niet bang is, komt agressie bijna altijd voort uit angst. Dit kan mevr. Jonckheer achterhalen gedurende het consult door de hond te observeren en een volledige anamnese af te nemen. Uw hond wordt niet blootgesteld aan kunsthonden, poppen, nephanden of paraplu's om tijdens het consult met mevr. Jonckheer. Deze tests leveren te veel stress en te weinig nuttige informatie op bij een angstig of agressief hond en worden nooit gebruikt of aangeraden door mevr. Jonckheer.

 

Controle Gedragsconsult
Na een Intake (eerste) Gedragsconsult zijn Controle consulten soms noodzakelijk om de ingezette therapie te evalueren en zo nodig aan te passen. Het eerste Controle consult moet binnen 2 maanden na het Intake Gedragsconsult plaatsvinden. Meestal zijn 3 – 4 Controle consulten in het eerste jaar gebruikelijk.

 

Telefonisch of Skype consult: korte telefonische consultaties zijn beschikbaar voor diegene die vragen hebben over of zich zorgen maken over de behandeling van hun hond en die niet willen wachten tot het volgende consult. Een consult via de telefoon of Skype is alleen mogelijk voor cliënten die in de afgelopen 6 maanden met hun hond bij ons in de kliniek zijn geweest. Deze service is dus niet beschikbaar voor mensen die V.S.C. de Wagenrenk nooit eerder hebben bezocht met hun hond of kat. Voor hen is de dierenarts-dierenarts consultatie wellicht wel een optie.

Het is essentieel om een cliënt en diens dier eerst in persoon te zien om een legale veterinaire behandelrelatie op te bouwen. Daarnaast is dit essentieel om het dier te kunnen onderzoeken en het probleem te beoordelen. Wanneer het niet mogelijk is voor u en uw dier om naar de kliniek te komen bestaat de mogelijkheid voor uw dierenarts om telefonisch contact op te nemen of bij voorkeur via Skype.

Dierenarts-dierenarts consult: Dit is een dierenarts tot dierenarts consultatie service om dierenartsen te ondersteunen in de diagnostiek en behandeling van gedragsproblemen bij dieren. Samen met uw verwijzend dierenarts vult u, voorafgaand aan het telefoon- of Skypegesprek, een vragenlijst in wat na het plannen van de afspraak door mij aan uw dierenarts wordt toegezonden. Ten minste 3 dagen voor het consult ontvang ik graag het ingevulde formulier van uw dierenarts retour en tevens de medische geschiedenis van uw dier. Het telefonisch/Skype consult duurt ongeveer 1-2 uur.  Om gebruik te maken van dit type consult kan uw verwijzend dierenarts mij direct via de mail benaderen om een afspraak in te plannen.

 

Voor-aankoop consult: Dit type consultatie is ideaal voor eenieder die overweegt een puppy of hond aan te schaffen van een fokker, asiel of andere herkomst. Het kiezen voor een hond moet zorgvuldig gedaan en op voorhand goed doordacht worden.

Tijdens dit consult komen de volgende dingen aan bod:

 • We kijken naar uw levensstijl en dagelijkse routine
 • We kijken naar uw leefomstandigheden
 • We bespreken wat uw doelen zijn voor uw nieuwe hond
 • We bekijken welke leeftijd, rassen en herkomst het beste bij u passen
 • We bespreken de gedragskundige behoeften van uw nieuwe hond

Dit consult duurt ongeveer 1,5 uur. Aanvullende consultaties zijn mogelijk op aanvraag.

 

Nieuwe pup consult: Onderzoek heeft uitgewezen dat de eerste maanden in het leven van een dier het meest cruciaal zijn als het gaat om het vormgeven van gewenst gedrag op latere leeftijd. Om op te groeien tot een zekere en vriendelijke hond moeten puppy’s op een passende worden blootgesteld aan mensen, dieren, omgevingen en training voor ze 16 weken oud zijn. 

Het nieuwe pup consult is ontworpen voor jonge pups van 8 tot 14 weken leeftijd (oudere pups zijn echter ook welkom). Het doel is om uw pup op te laten groeien tot een comfortabele, zelfverzekerde, emotioneel stabiele en goed opgevoede hond in elke situatie. Uw krijgt tijdens dit consult handvaten aangereikt om uw pup een optimale start te geven. De focus ligt op het voorkomen van problemen en het omgaan met normaal (hoewel soms ongewenst) gedrag. Onderwerpen die aan bod komen zijn ontwikkeling van honden en hun gedrag, communicatie van honden, het belang van socialisatie, zindelijkheidstraining, bijtgedrag van pups en hond vriendelijke trainingstechnieken.

Het consult omvat:

 • Een 1,5 uur durend privé consult met u en uw pup. Alle leden van uw huishouden zijn van harte welkom om deel te nemen.
 • Puppy starters right pack?????
 • Advies omtrent basis training en probleem preventie door gebruik te maken van diervriendelijke technieken.

Na 16 weken is deze gouden periode voor sociale en emotionele ontwikkeling voorbij, waarna het steeds moeilijker wordt voor honden om zich aan te passen aan de eeuwig veranderende wereld om hen heen. Socialisatie van pups is het allerbelangrijkste wat een eigenaar voor zijn of haar hond kan doen gedurende zijn hele leven. Zeer veel probleemgedragingen zoals agressie tegen honden en mensen, angst voor mensen, locaties en objecten, angst gerelateerde problemen en ongewenste gedragingen zoals springen, kauwen, stelen van objecten en excessief blaffen kunnen worden voorkomen met goede socialisatie.

Dit consult is niet bedoelt om puppy socialisatie bijeenkomsten te vervangen. Aanvullende consultaties zijn mogelijk op aanvraag.

Nieuwe hond consult: Deze consultaties zijn geschikt voor mensen die recent een nieuwe hond hebben aangeschaft die ouder is dan 6 maanden. U krijgt tijdens dit consult handvaten aangereikt om uw hond een goede start te bieden. De focus ligt op het voorkomen van problemen en het omgaan met normaal (hoewel soms ongewenst) gedrag. Onderwerpen die aan bod komen zijn gedrag en communicatie, zindelijkheidstraining en hond vriendelijke trainingstechnieken. Een consult duurt ongeveer 1,5 uur. Aanvullende consultaties zijn mogelijk op aanvraag.

Baby voorbereidingsconsult: Dit consult is bedoeld voor niet-agressieve honden. Wanneer uw hond agressief is, plan dan alstublieft een uitgebreid (agressie) gedragsconsult (zie boven). Het baby voorbereidingsconsult omvat een evaluatie van uw huisdier en instructies om uw huisdieren voor te bereiden op de komst van het nieuwe gezinslid.

Dit consult duurt ongeveer 1,5 uur. Aanvullende consultaties zijn mogelijk op aanvraag.

Een doorverwijzing van de dierenarts van uw hond is nodig voor dat u een afspraak voor een gedragsconsult kan maken
Patiënten moeten worden doorverwezen door een dierenarts, voornamelijk om een voordehand liggende ziekte uit te sluiten. Dit verkleint de kans dat een dier met een opvoedingsprobleem bij mij op consultkomt. Een goede trainer of gedragstherapeut kan ook pathologisch gedrag herkennen en kan, in sommige gevallen, dieren doorverwijzen.

english versionnederlandse versie

Tip!!!

Want to know more about animal behaviour and animal welfare and see some interesting behaviour cases? Then check us out regularly on facebook and twitter. For current animalytical activities see the events page. Please check out our blog for hot topics and explanatory articles. New updates regularly!!!

Afspraak maken?

Honden/katten:
Bel: 0317 419120
Diergeneeskundig Specialistisch Centrum Nederland de Wagenrenk

 

Paarden of andere diersoorten:
Neem s.v.p. contact op door het contactformulier:
Animalytics